Tiếng Anh Lớp 11: The boys proposed  that their group leader……..a camping trip. A. org  ize  B. org   ized      C. org   izes            D. organizin

Tiếng Anh Lớp 11: The boys proposed  that their group leader……..a camping trip. A. org  ize  B. org   ized      C. org   izes            D. organizing, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Tiếng Anh Lớp 11: The boys proposed  that their group leader……..a camping trip. A. org  ize  B. org   ized      C. org   izes            D. organizin”

  1. Câu giả định thường dùng với một số động từ: propose, advise, recommend, suggest,…

    Công thức: S1 + động từ giả định + that + S2 + V_nguyên thể

    Tạm dịch: Các bạn nam đã đề xuất nhóm trưởng của họ tổ chức một buổi cắm trại.

    Chọn A.organize

    Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button