Tiếng Anh Lớp 11: 12. To support my ……., I will give you some reasons why parents shouldn’t give too much money to their children. A. thought B. emotion

Tiếng Anh Lớp 11: 12. To support my ……., I will give you some reasons why parents shouldn’t give too much money to their children. A. thought B. emotion C. demonstration D. viewpoint 13. My grandmother is very ………. about the modern fashion of teenagers, so she rarely criticises me for my stripped jeans or dyed hair. A. narrow-minded B. open-minded C. sensitive D. attentive 14. She is wearing ………. clothing that is not suitable for our camping. A. flashy B. convenient C. informal D. simple 15. ………….with my friends on social networking sites is one of my effective ways to lessen my stress. A. Chatting online B. Child care C. Brand-name clothing D. Table manners 16. She always buys her children clothes with an ………….. price. A. affordably B. afford C. Affordable D. affordability 17.My father took me to the Viet Nam War Memorial, which has broadened my of the heroic tradition of our country. A.misunderstanding B. understanding C. understood D. understandable, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Tiếng Anh Lớp 11: 12. To support my ……., I will give you some reasons why parents shouldn’t give too much money to their children. A. thought B. emotion”

 1. 12. To support my ……., I will give you some reasons why parents shouldn’t give too much money to their children.
  A. thought B. emotion C. demonstration D. viewpoint
  =>Dịch :Để hỗ trợ trình diễn của tôi, tôi sẽ cung cấp cho bạn một số lý do tại sao cha mẹ không nên cung cấp quá nhiều tiền cho con cái của họ.
  13. My grandmother is very ………. about the modern fashion of teenagers, so she rarely criticises me for my stripped jeans or dyed hair.
  A. narrow-minded B. open-minded C. sensitive D. attentive
  => Dịch :Bà tôi rất cởi mở về thời trang hiện đại của thanh thiếu niên, vì vậy cô ấy hiếm khi chỉ trích tôi vì quần jean bị tước hoặc tóc nhuộm.
  14. She is wearing ………. clothing that is not suitable for our camping.
  A. flashy B. convenient C. informal D. simple
  => Dịch: Cô ấy đang mặc quần áo hào nhoáng không phù hợp với cắm trại của chúng tôi.
  15. ………….with my friends on social networking sites is one of my effective ways to lessen my stress.
  A. Chatting online B. Child care C. Brand-name clothing
  D. Table manners
  => Dịch :Trò chuyện trực tuyến với bạn bè của tôi trên các trang mạng xã hội là một trong những cách hiệu quả của tôi để giảm bớt căng thẳng của tôi.
  16. She always buys her children clothes with an ………….. price.
  A. affordably B. afford C. Affordable D. affordability
  17.My father took me to the Viet Nam War Memorial, which has broadened my
  of the heroic tradition of our country.
  A.misunderstanding B. understanding C. understood D. understandable

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button