Tiếng Anh Lớp 10: “You shouldn’t have told the truth, Lan!”said Nam. Nam suspected that Lan had told the truth. Nam criticized Lan for having told th

Tiếng Anh Lớp 10: “You shouldn’t have told the truth, Lan!”said Nam. Nam suspected that Lan had told the truth. Nam criticized Lan for having told the truth. Nam accused Lan of having told the truth. Nam blamed Lan for having told the truth., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Tiếng Anh Lớp 10: “You shouldn’t have told the truth, Lan!”said Nam. Nam suspected that Lan had told the truth. Nam criticized Lan for having told th”

 1. chọn B

  “Bạn lẽ ra đã không nên nói ra sự thật Lan à!” Nam đã nói.

  Nam đã nghỉ ngờ rằng Lan đã nói ra sự thật
  Nam đã chỉ trích Lan về việc đã nói ra sự thật.
  Nam đã buộc tội Lan về việc đã nói ra sự thật.
  Nam đã đổ lỗi cho Lan về việc nói ra sự thật.

  Criticize sb for sth: chỉ trích ai về việc gì
  Accuse sb of sth: buộc tội ai về việc gì Blame sb for sth: đổ lỗi cho ai về việc gì

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button