Tiếng Anh Lớp 10: You got lost because you didn’t do what I told you. A.  If you had followed my instructions, you wouldn’t have got lost. B.  If you

Tiếng Anh Lớp 10: You got lost because you didn’t do what I told you. A.  If you had followed my instructions, you wouldn’t have got lost. B.  If you followed what I told you, you wouldn’t get lost. C.  You won’t get lost if you do what I told you. D.  Unless you did what I told you, you wouldn’t get lost., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Tiếng Anh Lớp 10: You got lost because you didn’t do what I told you. A.  If you had followed my instructions, you wouldn’t have got lost. B.  If you”

 1. A
  “Bạn đã bị lạc bởi vì bạn đã không làm theo những gì tôi nói với bạn.”

  A.  Nếu bạn đã làm theo chỉ dẫn của tôi thì bạn đã không bị lạc. (Câu điều kiện loại 3: trái với sự việc trong quá khứ)

  B. 

  Nếu bạn làm theo những gì tôi đã nói với bạn thì bạn sẽ không bị lạc. (Câu điều kiện loại 2: trái với sự việc ở hiện tại)

  C.  Bạn sẽ không bị lạc nếu bạn làm theo những gì tôi bảo với bạn. (Câu điều kiện loại 1: sự việc có thể xảy ra)

  D.  Nếu bạn không làm theo những gì tôi bảo với bạn thì bạn sẽ không bị lạc.

  Trả lời

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ