Tiếng Anh Lớp 10: When the bombing started, plans were made for an immediate___ of the city A, vacation B. exodus   C departure D. evacuation

Tiếng Anh Lớp 10: When the bombing started, plans were made for an immediate___ of the city A, vacation B. exodus   C departure D. evacuation, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Tiếng Anh Lớp 10: When the bombing started, plans were made for an immediate___ of the city A, vacation B. exodus   C departure D. evacuation”

 1.    D
  vacation  (n): kỳ nghỉ
  exodus  (n): cuộc di cư
  departure (n): sự khởi hành
  evacuation (n): sự sơ tán
  Tạm dịch: Khi vụ đánh bom bắt đầu, kế hoạch cho một cuộc sơ tán thành phố ngay lập tức đã được ra.

  Make plans: lên kế hoạch

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button