Tiếng Anh Lớp 10: They have bought a house recently. A.  A house has been bought recently. B.  A house have been bought recently. C.  A house recen

Tiếng Anh Lớp 10: They have bought a house recently. A.  A house has been bought recently. B.  A house have been bought recently. C.  A house recently has been bought recently. D.  A house has bought recently., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

3 bình luận về “Tiếng Anh Lớp 10: They have bought a house recently. A.  A house has been bought recently. B.  A house have been bought recently. C.  A house recen”

  1. A

    Họ đã mua một ngôi nhà gần đây. Cấu trúc bị động thì hiện tại hoàn thành:

    S (O) + have / has + been + PP…

    Trong câu thì “a house” là tân ngữ; recently là trạng từ chỉ thời gian.

    Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button