Tiếng Anh Lớp 10: The young woman who lives next door is very friendly. A.  The young woman to live next door is very friendly. B.  The young woman h

Tiếng Anh Lớp 10: The young woman who lives next door is very friendly. A.  The young woman to live next door is very friendly. B.  The young woman he lives next door is very friendly. C.  The young woman living next door is very friendly. D.  The young woman lived next door is very friendly., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Tiếng Anh Lớp 10: The young woman who lives next door is very friendly. A.  The young woman to live next door is very friendly. B.  The young woman h”

  1. C
    The young woman who lives next door is very friendly.

    => The young woman living next door is very friendly. (rút gọn mệnh đề quan hệ-chủ động)

    Dịch nghĩa: Người phụ nữ trẻ sống cạnh tôi thì rất thân thiện.

    Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button