Tiếng Anh Lớp 10: The student                 the highest score will have the opportunity to study abroad. A.  who receive      B. receive

Tiếng Anh Lớp 10: The student                 the highest score will have the opportunity to study abroad. A.  who receive      B. receive             C. receiving          D. to receive, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Tiếng Anh Lớp 10: The student                 the highest score will have the opportunity to study abroad. A.  who receive      B. receive”

  1.  C
    The student who receives the highest score will have the opportunity to study abroad.

    => The student receiving the highest score will have the opportunity to study abroad. (rút gọn mệnh đề quan hệ)

    Dịch nghĩa: Học sinh mà nhận được điểm cao nhất sẽ có cơ hội để đi du học.

    Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button