Tiếng Anh Lớp 10: The phone stopped ringing the moment I got downstairs. A.  No sooner had the phone stopped ringing than I got downstairs. B.  After

Tiếng Anh Lớp 10: The phone stopped ringing the moment I got downstairs. A.  No sooner had the phone stopped ringing than I got downstairs. B.  After the phone had stopped ringing, I got downstairs. C.  Hardly had the phone stopped ringing when I got downstairs. D.  No sooner had I got downstairs than the phone stopped ringing., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 thought on “Tiếng Anh Lớp 10: The phone stopped ringing the moment I got downstairs. A.  No sooner had the phone stopped ringing than I got downstairs. B.  After”

 1.  Chọn D
  Câu gốc : Điện thoại ngừng reo ngay khi tôi xuống tầng.

  Cấu trúc:

  No sooner + had + S + PP + than + S + V2/ed… (Ngay khi…thì…) A, B, C sai nghĩa của câu đề

  Dịch nghĩa: Ngay khi tôi xuống tầng dưới thì điện thoại ngừng reo.

  Reply

Leave a Comment

Contact Me on Zalo
Call Now Button