Tiếng Anh Lớp 10: The old building                         is in front of my house fell down.   A.of which         B. which               C. whose

Tiếng Anh Lớp 10: The old building                         is in front of my house fell down.   A.of which         B. which               C. whose                        D. whom, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Tiếng Anh Lớp 10: The old building                         is in front of my house fell down.   A.of which         B. which               C. whose”

  1. B
    Thay thế cho chủ ngữ chỉ vật nên đáp án là which. The old building fell down. It is in front of my house.

    => The old building which is in front of my house fell down. Dịch nghĩa: Tòa nhà cũ mà ở phía trước nhà tôi đã đổ xuống.

    Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button