Tiếng Anh Lớp 10: Somebody……………… my bag on the bus. A.stole                   B. steals               C. has stolen        D. was stealing

Tiếng Anh Lớp 10: Somebody……………… my bag on the bus. A.stole                   B. steals               C. has stolen        D. was stealing, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Tiếng Anh Lớp 10: Somebody……………… my bag on the bus. A.stole                   B. steals               C. has stolen        D. was stealing”

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button