Tiếng Anh Lớp 10: She was so busy that she couldn’t answer the phone. A.  Because she was very busy, she couldn’t answer the phone. B.  Because she w

Tiếng Anh Lớp 10: She was so busy that she couldn’t answer the phone. A.  Because she was very busy, she couldn’t answer the phone. B.  Because she was very busy, she could answer the phone. C.  Although she was very busy, she couldn’t answer the phone. D.  Although she was very busy, she could answer the phone., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Tiếng Anh Lớp 10: She was so busy that she couldn’t answer the phone. A.  Because she was very busy, she couldn’t answer the phone. B.  Because she w”

 1. A
  Câu đề: Cô ấy quá bận nên cô ấy không thể trả lời điện thoại được. Because: bởi vì

  Although: mặcdù

  B, C, D sai nghĩa của câu

  Dịch nghĩa: Bởi vì cô ấy rất bận nên cô ấy không thể nghe điện thoại được.

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button