Tiếng Anh Lớp 10: She complains noisily about anything she doesn’t like. She is always ………….a fuss.  A. having       B.  making        C. doing

Tiếng Anh Lớp 10: She complains noisily about anything she doesn’t like. She is always ………….a fuss.  A. having       B.  making        C. doing            D. taking, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Tiếng Anh Lớp 10: She complains noisily about anything she doesn’t like. She is always ………….a fuss.  A. having       B.  making        C. doing”

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button