Tiếng Anh Lớp 10: Never (A) before (B) has many people in (C) the U.S been (D) interested in soccer.

Tiếng Anh Lớp 10: Never (A) before (B) has many people in (C) the U.S been (D) interested in soccer., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Tiếng Anh Lớp 10: Never (A) before (B) has many people in (C) the U.S been (D) interested in soccer.”

  1.         B (has => have)

    Đảo ngữ với never (before):

    Never (before) + trợ động từ + S + V (many people + have)

    Dịch nghĩa: Chưa bao giờ trước đây nhiều người ở nước Mỹ quan tâm về bóng đá như vậy

    Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button