Tiếng Anh Lớp 10: My father………….. 60 books so far. A.  writes                B. wrote                 C. had written D. has written

Tiếng Anh Lớp 10: My father………….. 60 books so far. A.  writes                B. wrote                 C. had written D. has written, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Tiếng Anh Lớp 10: My father………….. 60 books so far. A.  writes                B. wrote                 C. had written D. has written”

  1. chọn D             
    Với trạng từ “so far”thì chúng ta chia động từ ở thì hiện tại hoàn thành. Dịch nghĩa: Cho đến bây giờ thì bố tôi đã viết được 60 quyển sách.

    Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button