Tiếng Anh Lớp 10: Mr. David said, “I played badminton yesterday.” → Mr. David said that he         badminton the day before. A.was playing   B. played

Tiếng Anh Lớp 10: Mr. David said, “I played badminton yesterday.” → Mr. David said that he         badminton the day before. A.was playing   B. played              C. had played                D. has played, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Tiếng Anh Lớp 10: Mr. David said, “I played badminton yesterday.” → Mr. David said that he         badminton the day before. A.was playing   B. played”

  1. C

    Trong lời nói trực tiếp, động từ chia thì quá khứ đơn => động từ lùi về thì quá khứ hoàn thành trong lời nói gián tiếp.

    Dịch nghĩa: ông David nói rằng hôm qua ông ấy đã chơi cầu lông.

    Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button