Tiếng Anh Lớp 10: Mary told me that she                fish the day before. A. have not eaten B. had not eaten C. did not eat D. would not eat

Tiếng Anh Lớp 10: Mary told me that she                fish the day before. A. have not eaten B. had not eaten C. did not eat D. would not eat, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 thought on “Tiếng Anh Lớp 10: Mary told me that she                fish the day before. A. have not eaten B. had not eaten C. did not eat D. would not eat”

  1. B

    S + told + O + that + S + V lùi thì….

    Dịch nghĩa: Mary đã nói với tôi rằng hôm qua cô ấy đã không ăn cá.

    Reply

Leave a Comment

Contact Me on Zalo
Call Now Button