Tiếng Anh Lớp 10: It was very difficult to _____ what he was saying about the noise of the traffic. A. pick up         B. make up       C. turn out

Tiếng Anh Lớp 10: It was very difficult to _____ what he was saying about the noise of the traffic. A. pick up         B. make up       C. turn out       D. make out, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Tiếng Anh Lớp 10: It was very difficult to _____ what he was saying about the noise of the traffic. A. pick up         B. make up       C. turn out”

 1. – pick up: nhặt lên; nhặt được, vớ được, kiếm được; lấy lại, hồi phục
  – make up: lập, dựng; bịa đặt, bịa; trang điểm; làm hòa; bồi thường; gộp thành, hợp lại, gói ghém
  – turn out: hóa ra, thành ra; sản xuất (hàng hóa); đuổi (ai); dọn dẹp; xuất hiện
  – make out: hiểu, đọc được, nắm được ý nghĩa
  ⇨ Giải đáp D (Thật khó để hiểu được những gì anh ấy đang nói về tiếng ồn giao thông)

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button