Tiếng Anh Lớp 10: It’s ages since I last visited this city. A.  I visited this city since ages ago. B.  I haven’t visited this city for a long time.

Tiếng Anh Lớp 10: It’s ages since I last visited this city. A.  I visited this city since ages ago. B.  I haven’t visited this city for a long time. C.  I haven’t visited this city before. D.  It’s ages because I last visited this city., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Tiếng Anh Lớp 10: It’s ages since I last visited this city. A.  I visited this city since ages ago. B.  I haven’t visited this city for a long time.”

  1.  B
    Câu đề: Đã lâu rồi từ lần cuối tôi đến thăm thành phố này.

    Dịch nghĩa: Tôi đã không đến thăm thành phố này được thời gian lâu rồi.

    Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button