Tiếng Anh Lớp 10: It is necessary __ habits that will keep your body healthy and clean. A. to develop B. develop C. developing D. developed

Tiếng Anh Lớp 10: It is necessary __ habits that will keep your body healthy and clean. A. to develop B. develop C. developing D. developed, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Tiếng Anh Lớp 10: It is necessary __ habits that will keep your body healthy and clean. A. to develop B. develop C. developing D. developed”

  1. Dịch nghĩa: Phát triển những thói quen mà sẽ giữ cho cơ thể bạn khỏe mạnh và sạch sẽ là cần thiết.

    Ta có cấu trúc “it is + adj+ to V: thật như thế nào để làm gì

    => Giải đáp A

    Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button