Tiếng Anh Lớp 10: It is disruptive and discourteous to carry on a phone conversation during dinner or while the family is watching a program on TV. (clos

Tiếng Anh Lớp 10: It is disruptive and discourteous to carry on a phone conversation during dinner or while the family is watching a program on TV. (closest) A. being impolite and showing little respect  B. being polite and showing respect  C. being uneducated and causing offence  D. being polite and offering assistance, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Tiếng Anh Lớp 10: It is disruptive and discourteous to carry on a phone conversation during dinner or while the family is watching a program on TV. (clos”

 1. nghĩa: Thật là khiếm nhã và bất lịch sự khi tiếp tục trò chuyện qua điện thoại trong bữa tối hoặc trong khi gia đình đang xem một chương trình trên TV.

  ð disruptive and discourteous: khiếm nhã và bất lịch sự 

  A.          being impolite and showing little respect: bất lịch sự và thể hiện ít sự tôn trọng

  B.          being polite and showing respect: lịch sự và thể hiện sự tôn trọng

  C.         being uneducated and causing offence: vô học và gây ra sự xúc phạm

  D.           lịch sự và cung cấp hỗ trợ

  => Giải đáp A

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button