Tiếng Anh Lớp 10: In spite of having a broken leg, he managed to get out of the car. A.  In spite of having broken legs, he managed to get out of the c

Tiếng Anh Lớp 10: In spite of having a broken leg, he managed to get out of the car. A.  In spite of having broken legs, he managed to get out of the car. B.  In spite of the fact that his leg was broken, he managed to get out of the car. C.  Despite of the fact that his leg was broken, he managed to get out of the car. D.  Although his leg was broken but he managed to get out of the car., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Tiếng Anh Lớp 10: In spite of having a broken leg, he managed to get out of the car. A.  In spite of having broken legs, he managed to get out of the c”

  1.    B
    Cấu trúc:

    In spite of/ Despite + N/ Ving ~ In spite of/ Despite the fact that + a clause: mặc dù… Although + a clause: mặc dù

    Dịch nghĩa: Mặc dù bị gãy một chân nhưng anh ấy vẫn cố thoát ra khỏi xe ô tô.

    Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button