Tiếng Anh Lớp 10: Examples of crisis in the family can include a death, a damaging storm, or a burglary  and many other stressful events that can affect

Tiếng Anh Lớp 10: Examples of crisis in the family can include a death, a damaging storm, or a burglary  and many other stressful events that can affect the entire family. (closest) A. time of hardship B. time of fun  C. time of gathering D. time of reunion, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Tiếng Anh Lớp 10: Examples of crisis in the family can include a death, a damaging storm, or a burglary  and many other stressful events that can affect”

 1. nghĩa: Ví dụ về khủng hoảng trong gia đình có thể bao gồm có người mất, một cơn bão gây thiệt hại hoặc một vụ trộm và nhiều sự kiện căng thẳng khác có thể ảnh hưởng đến toàn bộ gia đình.

   crisis / (n): khủng hoảng 

  A.          time of hardship: những giai đoạn khó khăn, khủng hoảng

  B.          time of fun: thời gian vui vẻ

  C.         time of gathering: thời gian tụ tập

  D.           time of reunion: giai đoạn họp mặt

  => Giải đáp A

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button