Tiếng Anh Lớp 10: “Don’t stay up late. You should goto bed early.” My mother told me. My mother told me not to stay up late and promised to go to bed e

Tiếng Anh Lớp 10: “Don’t stay up late. You should goto bed early.” My mother told me. My mother told me not to stay up late and promised to go to bed early. My mother promised not to stay up late and told me go to bed early.  My mother told me not to stay up late and advised me to go to bed early. My mother told me do not stay up late and told me to go to bed early., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Tiếng Anh Lớp 10: “Don’t stay up late. You should goto bed early.” My mother told me. My mother told me not to stay up late and promised to go to bed e”

 1. Chọn C

   “Đừng thức khuya. Con nên đi ngủ sớm.”Mẹ tôi nói với tôi. Tell / Told sb (not) to do sth: bảo ai đó (không) làm gì

  Promise to do sth: hứa làm gì

  Advise sb to do sth: khuyên ai làm gì

  Dịch nghĩa: Mẹ tôi bảo tôi không được thức khuya và khuyên tôi đi ngủ sớm.

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button