Tiếng Anh Lớp 10: Being  the  oldest  child  in  the  family,  my responsibility is  take  care  of the  boys  who  are quite naughty and smart.(closest)

Tiếng Anh Lớp 10: Being  the  oldest  child  in  the  family,  my responsibility is  take  care  of the  boys  who  are quite naughty and smart.(closest) A.vocation B.duty C.mission D.task, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Tiếng Anh Lớp 10: Being  the  oldest  child  in  the  family,  my responsibility is  take  care  of the  boys  who  are quite naughty and smart.(closest)”

 1. nghĩa: Là con cả trong gia đình, trách nhiệm của tôi là chăm sóc những cậu bé khá nghịch ngợm và thông minh.

  responsibility (n): trách nhiệm Xét các đáp án:

  A.          vocation(n): năng khiếu, thiên hướng

  B.          duty(n): nhiệm vụ, trách nhiệm

  C.         mission(n): sứ mệnh

  D.           task (n): công việc

  => Giải đáp B

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button