Tiếng Anh Lớp 10: After he…………………………. a scholarship, he studied abroad. A.  wins                  B. has won             C. had won D

Tiếng Anh Lớp 10: After he…………………………. a scholarship, he studied abroad. A.  wins                  B. has won             C. had won D. is winning, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Tiếng Anh Lớp 10: After he…………………………. a scholarship, he studied abroad. A.  wins                  B. has won             C. had won D”

  1. chọn C

    Thì quá khứ hoàn thành dùng với liên từ “after”:

    After+ S+ V(qkht), S+V(qkđ)

    Dịch: Sau khi anh ấy được học bổng thì anh ấy đi du học.

    Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button