Tiếng Anh Lớp 10: A family can be two or more people who share goals and values, have long-term _______to one another, and usually live in the same house

Tiếng Anh Lớp 10: A family can be two or more people who share goals and values, have long-term _______to one another, and usually live in the same house Acommit Bcommitments Ccommitted Dcommutative, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Tiếng Anh Lớp 10: A family can be two or more people who share goals and values, have long-term _______to one another, and usually live in the same house”

 1. A.    commit  (v): phạm (tội), cam kết

  B.    commitment (n): lời cam kết

  C.   committed (a): tận tụy

  D.    commutative (a): thay đổi, thay thế, giao hoán

  => Giải đáp: B

  dịch: Một gia đình có thể là hai hoặc nhiều người cùng chung mục tiêu và giá trị, có

  những gắn bó lâu dài với nhau và thường sống chung dưới một nhà.

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button