Sinh học Lớp 9: Sự khác biệt giữa di truyền liên kết và di truyền độc lập

Sinh học Lớp 9: Sự khác biệt giữa di truyền liên kết và di truyền độc lập, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Sinh học Lớp 9: Sự khác biệt giữa di truyền liên kết và di truyền độc lập”

 1. *Giống:

  -Đều là sự di truyền đồng thời của nhiều cặp tính trạng 
  -Mỗi cặp tính trạng đều được quy định bởi 1 cặp gen trên NST thường trong nhân TB 
  -Nếu P thuần chủng và khác nhau về các cặp tính trạng tương phản thì F1 đều đồng tính 
  F2 phân tính 
  *Khác 

  -Di truyền độc lập:

  + Hai cặp gen tồn tại trên hai cặp NST.

  + Các cặp gen phân li độc lập và tổ hợp tự do ở F1 tạo ra 4 loại giao tử với tỉ lệ bằng nhau.

  + Kết quả lai phân tích tạo 4 kiểu gen và 4 kiểu hình có tỉ lệ 1:1, 1:1.
  -Di truyền liên kết:

  + Hai gặp gen tồn tại trên cùng một NST.

  + Các cặp gen liên kết khi giảm phân tử ở F1 tạo ra hai loại giao tử.

  + Kết quả phân tích tạo ra hai kiểu gen và hai kiểu hình có tỉ lệ 1:1

  Trả lời

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ