Sinh học Lớp 9: Ở chuột hai cặp tính trạng màu lông và chiều dài của đuôi đỏ cặp gen nằm trên NST đang phân li độc lập và không có tính trạng trung gia

Sinh học Lớp 9: Ở chuột hai cặp tính trạng màu lông và chiều dài của đuôi đỏ cặp gen nằm trên NST đang phân li độc lập và không có tính trạng trung gian.Biết lông đen trội hoàn toàn so với lông nâu, đuôi ngắn trội hoàn toàn so với đuôi dài.Cho chuột P thuần chủng lông đen đuôi ngắn và lông nâu đuôi dài giao phối với nhau thu được F1, tiếp tục cho F1 giao phối với nhau thu được F2. a) hãy lập sơ đồ lai từ P đến F2. b)Nếu cho F1 nói trên lai phân tích kết quả phép lai như thế nào?, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

3 bình luận về “Sinh học Lớp 9: Ở chuột hai cặp tính trạng màu lông và chiều dài của đuôi đỏ cặp gen nằm trên NST đang phân li độc lập và không có tính trạng trung gia”

 1. Theo bài ra ta có:
  A – lông đen, a – lông nâu, B – đuôi ngắn, b – đuôi dài
  a, P: AABB x aabb
  Gp: AB ab
  F1: AaBb
  F1 x F1: AaBb x AaBb
  Gf1: 1AB : 1Ab : 1aB : 1ab
  F2: 9 lông đen đuôi ngắn : 3 lông nâu đuôi ngắn : 3 lông đen đuôi dài : 1 lông nâu đuổi dài.
  b, F1 lai phân tích tức là lai với aabb:
  F1 x aabb: AaBb x aabb
  Ga: (1AB : 1Ab : 1aB : 1ab) x ab
  Fa: 1AaBb : 1Aabb : 1aaBb : 1aabb
  Tỉ lệ KH Fa: 1 lông đen đuôi ngắn : 1 lông nâu đuôi ngắn : 1 lông đen đuôi dài : 1 lông nâu đuổi dài.

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button