Sinh học Lớp 9: Một gen nhân đôi liên tiếp nhiều đợt, trong số gen con được tạo ra có 14 mạch được cấu thành từ các N tự do của môi trường. Trong các m

Sinh học Lớp 9: Một gen nhân đôi liên tiếp nhiều đợt, trong số gen con được tạo ra có 14 mạch được cấu thành từ các N tự do của môi trường. Trong các mạch đơn của gen con, người ta thấy có loại mạch chứa 300A và 600G, có một loại mạch chứa 200A và một loại mạch chứa 400G. a) Tìm số lần tự nhân đôi của gen b) cho biết số liên kết H bị phá vỡ trong quá trình tự sao của gen, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Sinh học Lớp 9: Một gen nhân đôi liên tiếp nhiều đợt, trong số gen con được tạo ra có 14 mạch được cấu thành từ các N tự do của môi trường. Trong các m”

 1. a. Gọi số lần tự nhân đổi của gen là k ta có:
  Số mạch polinu được cấu thành từ các nu của môi trường là:
  2 x (2k – 1) = 14 →→ k = 3
  b. Trong các gen con coi số nu đã biết như sau:
  Mạch 1: A1 = 300 = T2; G1 = 600 = X2
  Mạch 2: A2 = 200 = T1; G2 = X2 = 400
  Số nu từng loại của mạch là:
  A = T = 200 + 300 = 500 nu
  G = X = 400 + 600 = 1000 nu
  Số liên kết H là; 2A + 3G = 2 x 500 + 3 x 1000 = 4000 (H)
  Số liên kết H bị phá vỡ là: H x 2k – 1 = 4000 x 23 – 1 = 16000
  voted mk 5 sao

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button