Sinh học Lớp 9: Có 10 tế bào mầm của một bò cái cùng nguyên phân bốn lần và tạo ra tế bào con có chứa 9600 nhiễm sắc thể a. xác định bộ nhiễm sắc thể

Sinh học Lớp 9: Có 10 tế bào mầm của một bò cái cùng nguyên phân bốn lần và tạo ra tế bào con có chứa 9600 nhiễm sắc thể a. xác định bộ nhiễm sắc thể 2n của bò b. các tế bào con được tạo ra sau nguyên phân đều trở thành các noãn bào bậc một và giảm phân bình thường. xác định số nhiễm sắc thể trong các trứng tạo thành và số NST của số thể định hướng được tạo ra, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Sinh học Lớp 9: Có 10 tế bào mầm của một bò cái cùng nguyên phân bốn lần và tạo ra tế bào con có chứa 9600 nhiễm sắc thể a. xác định bộ nhiễm sắc thể”

 1. a, Số tb con tạo ra là: 10.2^4=160 tb

  Bộ nst là: 9600 : 160=60

  =>2n=60

  b, Só trứng tạo thành là: 160=>Số nst trong trứng là: 160.30=4800 nst đơn

  Số thể định hướng tạo thành là: 160.3=480 

  =>Số nst trong thể định hướng là: 480.30=14400 nst đơn

  Trả lời
 2. a, Số tb con tạo ra là: 10.2^4=160 tb

  Bộ nst là: 9600 : 160=60

  =>2n=60

  b, Só trứng tạo thành là: 160=>Số nst trong trứng là: 160.30=4800 nst đơn

  Số thể định hướng tạo thành là: 160.3=480 

  =>Số nst trong thể định hướng là: 480.30=14400 nst đơn

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button