Sinh học Lớp 9: Cho lai cây đậu hà lan thân cao chưa biết kiểu gen với cây thân thấp.F1 được 100% cây thân cao. xác định kiểu gen của cây thân cao đem

Sinh học Lớp 9: Cho lai cây đậu hà lan thân cao chưa biết kiểu gen với cây thân thấp.F1 được 100% cây thân cao. xác định kiểu gen của cây thân cao đem lai cho biết cây thân cao trội hoàn toàn so với cây thân thấp, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Sinh học Lớp 9: Cho lai cây đậu hà lan thân cao chưa biết kiểu gen với cây thân thấp.F1 được 100% cây thân cao. xác định kiểu gen của cây thân cao đem”

Viết một bình luận