Sinh học Lớp 12: Phân tử ADN dài 3400Ao với 20% adenin (A) sẽ có số liên kết hiđrô là: A: 2600. B: 5200. C: 1300. D: 3400

Sinh học Lớp 12: Phân tử ADN dài 3400Ao với 20% adenin (A) sẽ có số liên kết hiđrô là: A: 2600. B: 5200. C: 1300. D: 3400, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Sinh học Lớp 12: Phân tử ADN dài 3400Ao với 20% adenin (A) sẽ có số liên kết hiđrô là: A: 2600. B: 5200. C: 1300. D: 3400”

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button