Sinh học Lớp 12: Ở một loài thực vật, cho lai giữa một cặp bố mẹ thuần chủng thân cao, hoa vàng và thân thấp, hoa đỏ th

Sinh học Lớp 12: Ở một loài thực vật, cho lai giữa một cặp bố mẹ thuần chủng thân cao, hoa vàng và thân thấp, hoa đỏ thu được F 1 gồm 100% cây thân cao, hoa đỏ. Cho F 1 tự thụ phấn thu được F 2 gồm 40,5% thân cao, hoa đỏ: 34,5% thân thấp, hoa đỏ: 15,75% thân cao, hoa vàng và 9,25% thân thấp, hoa vàng. Tỉ lệ cây thân thấp, hoa đỏ thuần chủng ở F 2 là: A. 0,01 B. 0,045 C. 0,055 D. 0,0225, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Sinh học Lớp 12: Ở một loài thực vật, cho lai giữa một cặp bố mẹ thuần chủng thân cao, hoa vàng và thân thấp, hoa đỏ th”

 1. Giải đáp C

  Pt/c: cao, vàng x thấp đỏ

  F1: 100% cao, đỏ

  F1 tự thụ

  F2 :       cao : thấp = 9: 7 → tính trạng chiều cao do 2 gen Aa , Bb tương tác bổ sung kiểu 9: 7 qui định. A-B- = cao ;    A-bb = aaB- = aabb = thấp

              Đỏ : vàng = 3 : 1→ tính trạng màu hoa do 1 cặp gen Dd qui định. D đỏ >> d vàng

  Do F2 có KH : 40,5 : 34,5 : 15,75 : 9,25 ≠ (9 : 7) x (3 : 1)

  → 1 trong 2 gen Aa (hoặc Bb) liên kết với gen Dd

  Giả sử Bb liên kết với Dd

  F2 : cao đỏ A- (B-D-) = 0,405

  Mà A- = 0,75

  → (B-D-) = 0,405 : 0,75 = 0,54

  → (bbdd) = 0,54 – 0,5 = 0,04

  → F1 cho giao tử bd = 0,2 < 0,25 → bd là giao tử mang gen hoán vị

  Vậy F1 : Aa Bd/bD f = 40%

  Giao tử : A = a = 0,5 ;   Bd = bD = 0,3 và BD = bd = 0,2

  Fthấp đỏ thuẩn chủng : AA(bbDD) ; aa(BBDD) ; aa(bbDD)

  Tỉ lệ Fthấp đỏ thuẩn chủng là: 0,25 x (0,3)2  +  0,25 x (0,2)2  +  0,25 x (0,3)2  = 0,055

  Trả lời

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ