Sinh học Lớp 12: Ở cà chua, mỗi tính trạng do 1 gen có 2 alen quy định, 2 tính trạng di truyền độc lập. Cho một cây

Sinh học Lớp 12: Ở cà chua, mỗi tính trạng do 1 gen có 2 alen quy định, 2 tính trạng di truyền độc lập. Cho một cây quả vàng, tròn lai với cây quả đỏ, lê được F 1 toàn quả đỏ, tròn. Sau đó cho F 1 tự thụ phấn được F 2 . Từ các cây đỏ, tròn F 2 cho 1 cây tự thụ phấn, xác suất thu được cây quả vàng, lê ở F 3 bằng bao nhiêu? Biết không có đột biến xảy ra. A. 1/36. B. 1/16. C. 1/9. D. 1/81., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Sinh học Lớp 12: Ở cà chua, mỗi tính trạng do 1 gen có 2 alen quy định, 2 tính trạng di truyền độc lập. Cho một cây”

 1. Giải đáp A

  F1 toàn quả đỏ, tròn → hai tính trạng này là trội hoàn toàn so với quả vàng, lê

  A- quả đỏ; a- quả vàng

  B- quả tròn; b- lê

  P: aaBB × AAbb →F1: AaBb

  → F2: đỏ tròn: (1AA:2Aa)(1BB:2Bb)

  Để thu đượ cây quả vàng, lê (aabb) thì cây được chọn phải có kiểu gen AaBb với xác suất 4/9

  XS cần tính là: 

  49x116=136

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button