Sinh học Lớp 12: Nhóm nào dưới đây gồm những hooc môn kích thích sinh trưởng A. Auxin, gibêrelin,

Sinh học Lớp 12: Nhóm nào dưới đây gồm những hooc môn kích thích sinh trưởng A. Auxin, gibêrelin, xitôkinin B. Auxin, axit abxixic, xitôkinin C. Auxin, gibêrelin, êtilen D. Êtilen, gibêrelin, axit abxixic, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Sinh học Lớp 12: Nhóm nào dưới đây gồm những hooc môn kích thích sinh trưởng A. Auxin, gibêrelin,”

  1. Chọn A

    – Nhóm những hooc môn kích thích sinh trưởng là auxin, gibêrelin, xitôkinin.

    – Những những hooc môn ức chế sinh trưởng là êtilen, axit abxixic.

    Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button