Sinh học Lớp 12: Một NST bị đột biến, có kích thước ngắn hơn bình thường. Kiểu đột biến gây nên NST bất thường n&agrave

Sinh học Lớp 12: Một NST bị đột biến, có kích thước ngắn hơn bình thường. Kiểu đột biến gây nên NST bất thường này chỉ có thể là A. Mất đoạn NST hoặc đảo đoạn NST. B . Chuyển đoạn trên cùng NST hoặc mất đoạn NST C. Đảo đoạn NST hoặc chuyển đoạn NST. D. Mất đoạn NST hoặc chuyển đoạn không tương hỗ giữa các NST, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Sinh học Lớp 12: Một NST bị đột biến, có kích thước ngắn hơn bình thường. Kiểu đột biến gây nên NST bất thường n&agrave”

  1. Chọn D

    Dạng đột biến như chuyển đoạn trên 1 NST hoặc đảo đoạn thì không làm thay đổi số lượng gen trên NST.

    Đột biến lặp đoạn làm tăng gen → chiều dài NST dài hơn.

    Đột biến làm cho nhi

    Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button