Sinh học Lớp 12: Một gen ở sinh vật nhn thực đi 0,255um ở cĩ số A = 2G, Gen ấy bị đột biến tính alen mới cùng chiều đi không thay đổi nhưng giảm i 1 lín

Sinh học Lớp 12: Một gen ở sinh vật nhn thực đi 0,255um ở cĩ số A = 2G, Gen ấy bị đột biến tính alen mới cùng chiều đi không thay đổi nhưng giảm i 1 lín kết hiro, Số nucldut mỗi loại của gen sau ột biển 1:, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Sinh học Lớp 12: Một gen ở sinh vật nhn thực đi 0,255um ở cĩ số A = 2G, Gen ấy bị đột biến tính alen mới cùng chiều đi không thay đổi nhưng giảm i 1 lín”

 1. Số nu của gen chưa đột biến là:
  N=2L3,4=2.0,255.1043,4=1500 nu
  =>2A+2G=1500 (1)
  Mà A=2G (2)
  Từ (1)(2)=>A=T=500; G=X=250
  Gen sau đột biến số H giảm đi 1 liên kết
  =>Đột biến thay thế 1 cặp G-X bằng A-T
  Số nu mỗi loại gen sau đột biến là: A=T=501; G=X=249

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button