Sinh học Lớp 12: Một gen của vi khuẩn E. coli có 120 chu kì xoắn, nhân đôi liên tiếp 3 lần tạo ra các gen con. Mỗi gen con phiên mã 5 lần tạo mARN. Tất

Sinh học Lớp 12: Một gen của vi khuẩn E. coli có 120 chu kì xoắn, nhân đôi liên tiếp 3 lần tạo ra các gen con. Mỗi gen con phiên mã 5 lần tạo mARN. Tất cả các phân tử mARN đều tham gia dịch mã và mỗi mARN có 5 riboxom trượt qua một lần. Số chuỗi polipeptit được tồng hợp và số axit amin cần cung cấp cho quá trình dịch mã là A. 200 và 80000 B. 25 và 59850 C. 200 và 79800 D. 75 và 29925, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Sinh học Lớp 12: Một gen của vi khuẩn E. coli có 120 chu kì xoắn, nhân đôi liên tiếp 3 lần tạo ra các gen con. Mỗi gen con phiên mã 5 lần tạo mARN. Tất”

 1. Đáp án: C

  Số chuỗi polipeptide được tổng hợp là:

  23

   . 5 . 5 = 200

  Số axit amin cần cung cấp cho quá trình dịch mã là:

  (120 . 20 : 3 : 2 – 1) . 200= 79800

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button