Sinh học Lớp 12: Một đoạn mã gốc của gen có trình tự các nucleotit như sau 3′ TAX XXX AAA XGX TTT GGG GXG ATX 5′ Một đột biến thay thế nucleotit thứ 1

Sinh học Lớp 12: Một đoạn mã gốc của gen có trình tự các nucleotit như sau 3′ TAX XXX AAA XGX TTT GGG GXG ATX 5′ Một đột biến thay thế nucleotit thứ 13 trên gen là T bằng A. Số axit amin của phân tử protein hoàn chỉnh do gen đột biến mã hóa là, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Sinh học Lớp 12: Một đoạn mã gốc của gen có trình tự các nucleotit như sau 3′ TAX XXX AAA XGX TTT GGG GXG ATX 5′ Một đột biến thay thế nucleotit thứ 1”

 1. Mạch gốc đột biến thay thế nu thứ 13 trên gen T->A

  -> 3′ TAX XXX AAA XGX ATT GGG GXG ATX 5′

  ->mARN: 5′ AUG GGG UUU GXG UAA XXX XGX UAG 3′

  =>Xuất hiện bộ ba kết thúc UAA ở giữa mARN

  =>Số axit amin protein hoàn chỉnh là: 4-1=3 aa

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button