Sinh học Lớp 12: Mã di truyền là: A. mã bộ bốn, tức là cứ bốn nuclêôtit xác định một loại axit ami

Sinh học Lớp 12: Mã di truyền là: A. mã bộ bốn, tức là cứ bốn nuclêôtit xác định một loại axit amin B. mã bộ một, tức là cứ một nuclêôtit xác định một loại axit amin C. mã bộ hai, tức là cứ hai nuclêôtit xác định một loại axit amin D. mã bộ ba, tức là cứ ba nuclêôtit xác định một loại axit amin, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Sinh học Lớp 12: Mã di truyền là: A. mã bộ bốn, tức là cứ bốn nuclêôtit xác định một loại axit ami”

  1. Giải đáp D

    – Mã di truyền là trình tự sắp xếp các nuclêôtit trong gen (trong mạch khuôn) quy định trình tự sắp xếp các axit amin trong prôtêin

    – Trong ADN chỉ có 4 loại nu (A, T, G, X) nhưng trong prôtêin có khoảng 20 loại axit amin. Do đó mã di truyền phải là mã bộ ba (còn gọi là codon).

    – Mã di truyền gồm: bộ 3 mã gốc trên ADN, bộ 3 mã sao trên mARN và bộ 3 đối mã trên tARN. Ví dụ: mã gốc là 3’-TAX…-5’ tương ứng mã sao là: 5’-AUG…-3’ và mã đối mã là: UAX tương ứng axit amin được quy định là Met.

    Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button