Sinh học Lớp 12: Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau đây là không đúng? A. Đột biến gen c&o

Sinh học Lớp 12: Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau đây là không đúng? A. Đột biến gen có thể phát sinh ngay cả khi trong môi trường không có tác nhân đột biến B. Đột biến gen tạo ra các lôcut gen mới, làm tăng tính đa dạng di truyền cho loài. C. Các đột biến gen gây chết vẫn có thể được truyền lại cho đời sau. D. Đột biến gen trội vẫn có thể không biểu hiện ra kiểu hình của cơ thể bị đột biến, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Sinh học Lớp 12: Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau đây là không đúng? A. Đột biến gen c&o”

 1. Giải đáp B

  – Phương án A đúng, hiện tượng bazơ hiếm có thể gây phát sinh đột biến.

  – Phương án B sai, đột biến gen chỉ tạo được alen mới chứ không thay đổi vị trí của gen nên không tạo được lôcut gen mới.

  – Phương án C đúng, có thể truyền được nếu chỉ gây chết ở trạng thái đồng hợp trội và nếu chỉ gây chết ở giai đoạn sau sinh sản.

  – Phương án D đúng, đột biến giao tử không biểu hiện ra kiểu hình của cơ thể bị đột biến.

  Trả lời

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ