Sinh học Lớp 12: Hình bên dưới thể hiện cấu trúc của một số loại nuclêôtit cấu tạo nên ADN và ARN H&igr

Sinh học Lớp 12: Hình bên dưới thể hiện cấu trúc của một số loại nuclêôtit cấu tạo nên ADN và ARN Hình nào trong số các hình trên là không phù hợp? A. (1) B. (2) C. (3) D. (4), giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Sinh học Lớp 12: Hình bên dưới thể hiện cấu trúc của một số loại nuclêôtit cấu tạo nên ADN và ARN H&igr”

 1. Giải đáp D
  – T là bazơ nitơ trong ADN nên có đường đêôxiribôzơ
   Phân biệt cấu trúc ADN và ARN
  ADN ARN
  – Gồm 2 mạch đơn
  – Đơn phân là nu
  – 4 loại ribonu: A, T, G, X
  – Mỗi đơn phân có đường
  – Có T không có U
  – Có liên kết hiđrô và biểu hiện NTBS
  – Gồm 2 mạch đơn
  – Đơn phân là ribonu
  – 4 loại ribonu: A, U, G, X
  – Mỗi đơn phân có đường
  – Có U không có T
  – Có liên kết hiđrô và biểu hiện NTBS

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button