Sinh học Lớp 12: Đột biến NST là A. Những biến đổi trong cấu trúc của NST B. Những biến đổi về số lượng NST C. Những

Sinh học Lớp 12: Đột biến NST là A. Những biến đổi trong cấu trúc của NST B. Những biến đổi về số lượng NST C. Những biến đổi về cấu trúc và số lượng ADN D. Những biến đổi trong cấu trúc và số lượng NST, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Sinh học Lớp 12: Đột biến NST là A. Những biến đổi trong cấu trúc của NST B. Những biến đổi về số lượng NST C. Những”

  1. Giải đáp : D

    Đột biến NST có đột biến số lượng ( dị bội , đa bội ) và đột biến cấu trúc ( mất đoạn , lặp đoạn , đảo đoạn , chuyển đoạn )

    Trả lời

Viết một bình luận