Sinh học Lớp 12: Để điều hoà được quá trình phiên mã mỗi gen có đặc điểm gì ?

Sinh học Lớp 12: Để điều hoà được quá trình phiên mã mỗi gen có đặc điểm gì ?, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Sinh học Lớp 12: Để điều hoà được quá trình phiên mã mỗi gen có đặc điểm gì ?”

 1. Điều hòa trước phiên mã: là điều hòa số lượng gen quy định tính trạng nào đó trong tế bào.

  – Điều hòa phiên mã: là điều hòa việc tạo ra số lượng mARN (ví dụ: điều hòa hoạt động của cụm gen Z, Y, A trong Opêron Lac).

  – Điều hòa dịch mã: là điều hòa lượng prôtêin được tạo ra bằng cách điều khiển thời gian tồn tại của mARN, thời gian dịch mã hoặc số lượng ribôxôm tham gia dịch mã.

  – Điều hòa sau dịch mã: là điều hòa chức năng của prôtêin sau khi đã dịch mã hoặc loại bỏ prôtêin chưa cần thiết (ví dụ: điều hòa hoạt động gen R trong mô hình điều hòa Opêron Lac).

   

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button