Sinh học Lớp 12: Cho các thông tin: I. Làm thay đổi hàm lượng ADN ở trong nhân tế bào. II. Không l

Sinh học Lớp 12: Cho các thông tin: I. Làm thay đổi hàm lượng ADN ở trong nhân tế bào. II. Không làm thay đổi thành phần, số lượng gen trên nhiễm sắc thể. III. Xảy ra ở cả động vật và thực vật. IV. Làm thay đổi chiều dài của phân tử ADN. Trong những thông tin trên thì có bao nhiêu thông tin là đặc điểm chung của đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể và đột biến lệch bội dạng thể một? A. 3. B. 1. C. 4. D. 2, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Sinh học Lớp 12: Cho các thông tin: I. Làm thay đổi hàm lượng ADN ở trong nhân tế bào. II. Không l”

  1. Có 2 đặc điểm giống nhau giữa hai dạng đột biến trên là 2, 3.

    Nội dung 1 sai. Đột biến lệch bội làm giảm lượng ADN trong nhân tế bào còn đột biến đảo đoạn không làm thay đổi lượng ADN trong nhân tế bào.

    Nội dung 4 sai. Cả hai dạng đột biến đều không làm thay đổi chiều dài của ADN.

    Vậy có 2 nội dung đúng.

    Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button