Sinh học Lớp 12: Biết các gen liên kết không hoàn toàn, phép lai nào dưới đây cho nhiều kiểu gen nh

Sinh học Lớp 12: Biết các gen liên kết không hoàn toàn, phép lai nào dưới đây cho nhiều kiểu gen nhất?, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Sinh học Lớp 12: Biết các gen liên kết không hoàn toàn, phép lai nào dưới đây cho nhiều kiểu gen nh”

 1. Giải đáp A

  Số kiểu gen tối đa ở đời con là: 

  3.3.10=90

   kiểu gen.

  Số kiểu gen tối đa ở đời con là: kiểu gen.

  Số kiểu gen tối đa ở đời con là: 

  2.10.4=80

  kiểu gen

   Số kiểu gen tối đa ở đời con là: 

  3×8×4c42=78

  kiểu gen

  Trả lời

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ