Sinh học Lớp 11: Đai Caspari là cấu trúc có ở bộ phận nào của rễ cây ?    A. Nội bì    B. Biểu bì    C. Vỏ    D. Mạch gỗ

Sinh học Lớp 11: Đai Caspari là cấu trúc có ở bộ phận nào của rễ cây ?    A. Nội bì    B. Biểu bì    C. Vỏ    D. Mạch gỗ, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

3 bình luận về “Sinh học Lớp 11: Đai Caspari là cấu trúc có ở bộ phận nào của rễ cây ?    A. Nội bì    B. Biểu bì    C. Vỏ    D. Mạch gỗ”

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button