Sinh học Lớp 11: Câu 1: Trong một thí nghiệm cây trồng trong dung dịch, người ta cho 1 chất ức chế quang hợp tan trong nước vào dung dịch nuôi nhưng cườ

Sinh học Lớp 11: Câu 1: Trong một thí nghiệm cây trồng trong dung dịch, người ta cho 1 chất ức chế quang hợp tan trong nước vào dung dịch nuôi nhưng cường độ quang hợp của cây không bị giảm. vì sao? Câu 2: Khi nghiên cứu áp suất thẩm thấu của dịch tế bào của một số loài cây người ta thu được số liệu sau: Rong đuôi chó: 3,14 atm                               Bèo hoa dâu: 3,49 atm Cây đậu leo:    10,23 atm                              Cây bí ngô:     9,63 atm Phi lao:           19,68 atm                                Cây sơn:        24,08 atm Có thể rút ra kết luận gì? Giải thích, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Sinh học Lớp 11: Câu 1: Trong một thí nghiệm cây trồng trong dung dịch, người ta cho 1 chất ức chế quang hợp tan trong nước vào dung dịch nuôi nhưng cườ”

 1. Câu 2:

   – Kết luận:

  + Áp suất thẩm thấu là một đại lượng biến đổi.

  + Những nhóm cây sinh thái khác nhau thì có P khác nhau.

  + Cây mọc ở đất khô cằn thì có áp suất thẩm thấu của dịch bào lớn, cây thủy sinh thì có áp suất thẩm thấu nhỏ.

  – Giải thích:ở những môi trường sinh thái khác nhau, thế nước trong đất khác nhau, cây muốn hút được nước thì phải tạo ra một tiềm năng thẩm thấu lớn hơn tiềm năng thẩm thấu trong đất (P dịch bào > P dịch đất). Vì ở môi trường nước, P môi trường nhỏ => P dịch bào thấp, còn ở môi trường đất khô cằn, P dịch đất lớn => P dịch bào lớn.

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button