Ngữ văn Lớp 8: LÀM VÀ NỘP TRONG 2 TIẾT (3/11) BÀI TẬP NGÀY (3/11) Câu 1: (6,0 điểm) Đọc ngữ liệu sau và trả lời câu hỏi: Tôi cười dài trong tiếng

Ngữ văn Lớp 8: LÀM VÀ NỘP TRONG 2 TIẾT (3/11) BÀI TẬP NGÀY (3/11) Câu 1: (6,0 điểm) Đọc ngữ liệu sau và trả lời câu hỏi: Tôi cười dài trong tiếng khóc hỏi cô tôi: – Sao cô biết mợ con có con? Cô tôi vẫn cứ tươi cười kể các chuyện cho tôi nghe. Có một bà họ nội xa vào trong ấy cân gạo về bán. Bà ta một hôm đi qua chợ thấy mẹ tôi ngồi cho con bú ở bên rổ bóng đèn. Mẹ tôi ăn vận rách rưới, mặt mày xanh bủng, người gầy rạc đi, thay thế bà ta thương tình toan gọi hỏi xem sao thì mẹ tôi vội quay đi, lấy nón che… Cô tôi chưa dứt câu, cổ họng tôi đã nghẹn ứ, khóc không ra tiếng. Giá những cổ tục đã đầy đọa mẹ tôi là một vật như hòn đá, cục thuỷ tinh, đầu mẩu gỗ, tôi quyết vồ ngay lấy mà cắn, mà nhai, mà nghiến cho kì nát vụn mới thôi. (Trích “Trong lòng mẹ”, Nguyên Hồng, Sgk Ngữ văn 8 tập 1) a) Nêu nội dung của đoạn trích (0,5 điểm) b) Vì sao cậu bé Hồng nghẹn ứ cả họng và khóc không ra tiếng? (1,0 điểm) c) Gọi tên một trường từ vựng và tìm những từ thuộc trường từ vựng đó. (1,0 điểm) d) Em nhận xét gì về nhân vật bà cô từ văn bản có chưa đoạn trích này(1,0 điểm) e) Từ nội dung của đoạn trích, hãy nêu suy nghĩ của em về tình mẫu tử (2,0 điểm) Câu 2: Viết một đoạn văn (khoảng 150 chữ) cảm nhận về “nhân vật tôi” trong tác phẩm “Tôi đi học” của nhà văn Thanh Tinh. (4,0 điểm) Help me????????, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Ngữ văn Lớp 8: LÀM VÀ NỘP TRONG 2 TIẾT (3/11) BÀI TẬP NGÀY (3/11) Câu 1: (6,0 điểm) Đọc ngữ liệu sau và trả lời câu hỏi: Tôi cười dài trong tiếng”

Viết một bình luận